Avtomobilska odgovornost – kaj in kako

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali AO krije škodo, ki jo voznik motornega vozila povzroči drugi osebi in za njo odgovarja. Sklenitev AO je obvezna in se izvaja pred registracijo vozila. Kritje Obveznega avtomobilskega zavarovanja obsega materialno (uničenje ali škoda na drugih motornih vozilih, zgradbah …) in nematerialno škodo (prizadeto zdravje, poškodbe ali smrt). Minimalne zavarovalne vsote […]