Avtomobilska odgovornost – kaj in kako

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali AO krije škodo, ki jo voznik motornega vozila povzroči drugi osebi in za njo odgovarja. Sklenitev AO je obvezna in se izvaja pred registracijo vozila.

Kritje Obveznega avtomobilskega zavarovanja obsega materialno (uničenje ali škoda na drugih motornih vozilih, zgradbah …) in nematerialno škodo (prizadeto zdravje, poškodbe ali smrt).

Minimalne zavarovalne vsote so določene z zakonom, in sicer 1.000.000 € za materialno in 5.000.000 € za nematerialno škodo, ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pa se je mogoče dogovoriti tudi za višjo zavarovalno vsoto.

Zavarovanje AO pokriva tudi škodo, povzročeno s prikolico, ki je pripeta na zavarovano vozilo, odškodninska odgovornost pa se prenaša tudi na vse ostale osebe, ki s takšnim vozilom upravljajo in imajo dovoljenje lastnika.

Cena AO

Višna premije se spreminja glede na vrsto motornega vozila, moč motorja (kW) in premijski razred.

Prvo leto avtomobilskega zavarovanja ste uvrščeni v 14. premijski razred, kar pomeni, da plačate 100 % premije. Če v preteklem letu niste imeli škodnega primera, v naslednjem letu napredujete en razred nižje in pridobite 5 % bonus pri premiji. Brez škodnega dogodka postopoma lahko pridobite kar 50 % bonus, ki pomeni 4. premijski razred, medtem ko nekatere zavarovalnice ponujajo celo nižje premijske razrede.

En povzročen škodni dogodek v preteklem letu vas naslednje leto uvrsti tri premijske razrede višje. Nad 14. premijskim razredom višina premije narašča hitreje – 20. razred tako predstavlja že kar 200 % premije. Priporočljivo je, da pred višanjem premijskih razredov sklenete odkup prve škode in tako preprečite trorazredni zdrs.

Rizične skupine

Za posamezne rizične skupine obstajajo posebna doplačila. Eno takšnih se nanaša na mlade voznike, ki so dovoljenje pridobili pred manj kot tremi leti. Je prostovoljno in znaša 20 % na premijo AO. V kolikor bo zavarovano vozilo uporabljal tudi mladi voznik, se doplačilo toplo priporoča, saj v primeru škode, ki jo je mladi voznik povzročil v avtomobilu brez doplačila, zavarovalnica od lastnika vozila terja 20 % kritje nastale škode, kar lahko predstavlja zelo visok znesek. 20 % doplačilo je obvezno tudi za motorna vozila, katerih lastnik je pravna oseba. Več informacij lahko najdete tukaj: zavarovanjeavta.net

Zavarovanje odgovornosti – primer

Peljete skozi križišče in spregledate vozilo s prednostjo. Trčite vanj in med drugim poškodujete prometni znak. Popravilo škode, nastale na avtu, vas bo stalo 500 €, odškodnina za telesne poškodbe drugega voznika 1000 € in zamenjava prometnega znaka dodatnih 600 €. Na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti bo zavarovalnica vse te stroške poravnala namesto vas.