Know About Marine Insurance

Gone are the days, after your goods were in a transit, then, you’d to wait and expect for them to reach the destination safely. However, now you can have them have peace of mind. To get more info on marine insurance, visit www.onlinesellersinsurance.com.au/amazon-shipping-cargo-insurance. There are specific insurances for this purpose and also the largest benefit […]

Avtomobilska odgovornost – kaj in kako

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali AO krije škodo, ki jo voznik motornega vozila povzroči drugi osebi in za njo odgovarja. Sklenitev AO je obvezna in se izvaja pred registracijo vozila. Kritje Obveznega avtomobilskega zavarovanja obsega materialno (uničenje ali škoda na drugih motornih vozilih, zgradbah …) in nematerialno škodo (prizadeto zdravje, poškodbe ali smrt). Minimalne zavarovalne vsote […]